Celní služby

  • Celní odbavení zásilek (JSD, T1, CARNET, atd.)
  • Kompletní celní poradenství
  • Vystavování importních, tranzitních a exportních celních prohlášení
  • Odbavování zásilek v režimech s ekonomickými účinky (aktivní zušlechťovací styk, pasivní zušlechťovací styk, dočasné použití)
  • Vyplňování karnetů (TIR karnet, ATA karnet)
  • Poskytnutí ručení za celní dluh ve všech druzích operací
  • Vystavení dokladů o původu nebo statusu zboží (EUR.1, A.TR)
  • Vystavení závazných nebo nezávazných informací
  • Zastupování subjektů ve správním řízení
  • Komplexní pojištění přeprav