Silniční přeprava

Mezinárodní silniční přeprava

Na základě spolupráce s našimi mezinárodními spedičními partnery zajišťujeme přepravy po celé Evropě.

  • Mezinárodní sběrná služba

      Pravidelné sběrné linky z / do následujících destinací:

      Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finsko - 2x týdně

      Kazachstán, Uzbekistán - 2x týdně

      Slovensko - denní servis

      Německo (Frankfurt, Hamburg, Hannover, Mnichov, Ruhr, Stuttgart) - denní servis

      Nizozemsko - 2 x týdně

      Belgie - 2 x týdně

      Rakousko - denní servis

      Švýcarsko - 2 x týdně

      Turecko - denní servis

      Itálie - 2 x týdně

      Španělsko - 2 x týdně

      Portugalsko - 1 x týdně

      Velká Británie - 2 x týdně

      Řecko - 1 x týdně

      Ukrajina - 2 x týdně

      Bulharsko - 1 x týdně

      

  • Mezinárodní celovozové / dokládkové přepravy

     Jako exkluzivní partner německé dokládkové sítě ELVIS nabízíme denní servis přepravy zboží z/do

     Německa a jiných evropských států.

  • Mezinárodní balíková přeprava

Vnitrostátní silniční přeprava

Na základě spolupráce s nasmlouvanými dopravci a partnery zajišťujeme přepravy po celé České republice.

  • Vnitrostátní sběrná služba
  • Vnitrostátní celovozové / dokládkobé přepravy
  • Vnitrostátní balíková přeprava