Awesome Image

Cestná preprava

Medzinárodná cestná preprava

Na základe spolupráce s našimi medzinárodnými špedičnými partnermi zabezpečujeme prepravy po celej Európe.

> Medzinárodná zberná služba

Pravidelné zberné linky z/do nasledujúcich destinácií:

> Medzinárodné celovozové / dokládkové prepravy

Zaisťujeme celovozové/dokládkové prepravy po celej Európe, máme dohodnutých cez 1000 partnerov.

> Medzinárodná expresná preprava

Medzinárodná expresná preprava

Na základe spolupráce s dohodnutými dopravcami a partnermi zaisťujeme prepravy po celej Českej republike.

Vnútroštátna zberná služba

Vnútroštátne celovozové/dokladkobé prepravy

Vnútroštátna balíková preprava

Naše služby